Åpenhetsloven, Zodiac Norge AS

1.    Beskrivelse av selskapets driftsområde og organisering

Zodiac er et norskeid selskap som har produsert kommunikasjonsradio for jakt, yrke og fritidsbruk siden 1963. Zodiac Norge AS har hovedkontor på Kalbakken i Oslo, i tillegg til et datterselskap i Stockholm (Zodiac Sverige AB).  Zocom AS er hovedeier av Zodiac Norge AS. Zodiac Norge AS har 9 ansatte. 

Zodiac utvikler sine egne produkter under merkenavnet "Zodiac", samt at selskapet distribuerer andre kjente merker som blant annet fra Hytera og 3M Peltor.
Selskapet retter seg mot bygg- og anleggsbransjen, sikkerhet / trygghet, transport og landets jegere. Produktene selges via forhandlere og distributører i hovedsak til de Nordiske landene.

Driftsmodellen som ligger til grunn for salg, er innkjøp av varer som distribueres til forhandlere og distributører i hele Norge. Vareinnkjøpene gjøres fra etablerte leverandører. Bestilte produkter sendes til forhandlere og distributører med Bring/Posten, NBT, DHL og Fedex.

Leverandørtyper som i hovedsak benyttes i den direkte verdikjeden, er leverandører i Europa og Asia.  Andre forretningspartner er leverandører av kjøpte tjenester som revisjon og transportfirmaer (Posten/Bring og NBT).

Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er liten internt i Zodiac, da norsk lovgiving på området er omfattende, men det er viktig å kartlegge risikoen i leverandørenes verdikjede. Zodiac jobber med store og etablerte leverandører som man har hatt et samarbeid med de aller fleste gjennom flere titalls år. 

2.    Vår aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven

Formålet med våre vurderinger er å få et bedre bilde av risikoene for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter kravene i Åpenhetsloven. Vi innhenter derfor informasjon om leverandørene våre om arbeidsforhold, samt informasjon om underleverandører der det er relevant.

På bakgrunn av informasjonsinnhentingen, skal Zodiac Norge AS stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning som eventuelt avdekkes, i henhold til § 4 i åpenhetsloven, som også samsvarer med prosessen beskrevet i OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger. 


Redegjørelsen omhandler perioden 01.01.2023-31.12.2023.

Oslo, 04.04.24


Rolf Ramberg  CEO